EXECUTIVE COMMITTEE

ನೀನಾಸಮ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ

1 Sri. Siddartha S. Bhatt
Purappemane Post,
Hosanagara, 577 417
President
2 Sri. Sharath Babu N.
Purappemane Post,
Hosanagara, 577 417
Secretary
3 Sri. Shishira K.V.
Mundigesara, Honnesara Post,
Sagar, 577 417
Treasurer
4 Sri. Madhava Chippali
Chippali, Varadamoola Post,
Sagar, 577 417
Director
5 Sri. Narayanaswamy P.K.
Purappemane Post,
Hosanagara, 577 417
Director
6 Sri. Hiriyanna Y.N.
Purappemane Post,
Hosanagara, 577 417
Director
7 Smt. Lalitha Jadhav
Agrahara,
Sagar, 577 401
Director
8 Sri. Vinyasa Hegade
Mundigesara, Honnesara Post,
Sagar, 577 417
Director
9 Sri. Channakeshava S.H.
Viroopakshajaddu, Honnesara Post,
Sagar, 577 417
Director