ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ, ಹೆಗ್ಗೋಡು

೨೦೨೩-೨೪ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ರಂಗ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಸ್ತುತಿ

ಬೈಠಕ್

ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ: ವಿದ್ಯಾ ಹೆಗಡೆ

ದಿನಾಂಕ: ೧೨ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೩

ಸಮಯ: ಸಂಜೆ ೭ಕ್ಕೆ. 

ಸ್ಥಳ: ನೀನಾಸಮ್ ಸಭಾಭವನ