Office Bearers

Sl. No. Name & Address Designation
1. Sri. A.R. Sreedhara Bhat
Purappemane Post,
Hosanagara, 577 417
President
2. Sri. T. Narayana Bhatt
Purappemane Post,
Hosanagara, 577 417
Secretary
3. Sri. Akshara K.V.
Mundigesara, Honnesara Post,
Sagar, 577 417
Treasurer
4. Sri. Narahari M.V
Mundigesara, Honnesara Post,
Sagar, 577 417
Member Executive Committee
5. Sri. Satyanarayana Rao Halemane
Heggodu, Honnesara Post,
Sagar, 577 417
Member Executive Committee
6. Sri. Satyanarayana Rao Bhagi
Heggodu, Honnesara Post,
Sagar, 577 417
Member Executive Committee
7. Sri.Venkatesh Kavalakodu
Varadamoola Post,
Sagar, 577 417
Member Executive Committee
8. Smt. A.S. Shylaja Prakash
Purappemane Post,
Hosanagar, 577 417
Member Executive Committee
9. Sri. G.S. Chandrashekhar
Gadikatte, Honnesara Post,
Sagar, 577 417
Member Executive Committee
10. Sri. M.M. Krishnamurthy
Mundigesara, Honnesara Post,
Sagar, 577 417
Member NTI Committee
11. Sri. H.S. Prasanna
Hunasekoppa, Honnesara Post,
Sagar, 577 417
Member NTI Committee
12. Sri. H.V. Chandrashekhar
Purappemane Post,
Hosanagar, 577 417
Member NTI Committee
13. Sri. Shreepada T. Bhagawath
Chikkahonnesara, Honnesara Post,
Sagar, 577 417
Member Tirugata Committee
14. Sri. V.M. Gurumurthy
Varadamoola Post,
Sagar, 577 417
Member Tirugata Committee