ಪ್ರಕಟಣೆ

ನೀನಾಸಮ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಬಿ.ಸಿ.ಎಸ್. ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಫೆಲೋಷಿಪ್ ೨೦೨೨ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೀಳಾ ಸ್ವಾಮಿ ಫೆಲೋಷಿಪ್ ೨೦೨೨ಗಳನ್ನು ಈ ಮೂವರಿಗೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ:

೧. ಶ್ವೇತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಬೆಂಗಳೂರು (ಪ್ರಮೀಳಾ ಸ್ವಾಮಿ ಫೆಲೋಷಿಪ್ ೨೦೨೨)

೨. ಸೈಯದ್ ಸಾದಿಕ್ ಎಸ್. ರಿಯಾಜ್, ಹೊಸಪೇಟೆ (ಬಿ.ಸಿ.ಎಸ್. ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಫೆಲೋಷಿಪ್ ೨೦೨೨)

೩. ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಮಳ್ಳಿ, ಗದಗ (ಬಿ.ಸಿ.ಎಸ್. ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಫೆಲೋಷಿಪ್ ೨೦೨೨)

ಪ್ರತಿ ಫೆಲೋಷಿಪ್‌ನ ಮೊತ್ತ ರೂ. ೫೦,೦೦೦

 

Ninasam Pratishtana announces the BCS Iyengar Fellowship 2022 and Prameela Swamy Fellowship 2022 to the following:

  1. Shwetha Srinivasa, Bangalore (Prameela Swamy Fellowship 2022)
  2. Syed Sadiq S. Riyaz, Hospet (BCS Iyengar Fellowship 2022)
  3. Santoshkumar Malli, Gadag (BCS Iyengar Fellowship 2022)

Each fellowship consists of Rs. 50,000