ನೀನಾಸಮ್, ಹೆಗ್ಗೋಡು

ಅರ್ಪಿಸುವ

ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಕಡಂದಲೆ ಬಿ. ರಾಮರಾವ್ ವಿರಚಿತ ಪ್ರಸಂಗ

ದೌಪದೀ ಪ್ರತಾಪ

ನಿರ್ದೇಶನ, ಭಾಗವತರು: ಶ್ರೀ ಭಾರ್ಗವ ಕೆ.ಎನ್‌.

ದಿನಾಂಕ: ೨ ಜೂನ್ ೨೦೨೩, ಶುಕ್ರವಾರ

ಸಮಯ: ಸಂಜೆ ೭ಕ್ಕೆ

ಸ್ಥಳ: ಶಿವರಾಮಕಾರಾಂತ ರಂಗಮಂದಿರ

ಗೌರವ ಪ್ರವೇಶ: ರೂ. ೨೫೦ (ಇಬ್ಬರಿಗೆ)

ಪ್ರವೇಶ: ರೂ. ೫೦

ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ